Generell forskningsbiobank


Ung hjerneinfarkt og familiær arteriosklerose

Prosjektbeskrivelse:
Hovedformål med prosjektet er å undersøke ischemiske hendelser og subkliniske forandringer i kroppens arterier hos unge pasienter med hjerneinfarkt inntil 60 år gammel. Hypotesen er at unge hjerneinfarktpasienter er familiær mer belastet enn de som ikke har hatt hjerneinfarkt og at dette allerede avtegner seg i ennå yngre alder hos pasientens barn. Biobanken er derfor tenkt å lagre blodprøver fra pasienten, pasientens partner og parets voksne barn. (Partneren fungerer både som kontrollperson for pasienten men også som referanseperson for felles barn.) Forskningsprogrammet er i godkjenningsfasen, deretter starter innsamling av data over 5 år. Prosjektet er tenkt å bli gradvis utvidet til et nasjonalt prosjekt. Etter innsamlingsfasen vil pro- og antiinflammatoriske mediatorer, polymorfismer og andre genetiske prøver bli aktuelle for analyser med to hovedspørsmål: 1) Hvorfor utvikler noen betydelig arteriosklerose (til tross for heller liten belastning av risikofaktorer) og hvorfor utvikler noen ikke arteriosklerose (til tross for stor belastning av risikofaktorer)? 2) De som har arteriosklerose: Hvorfor får noen kliniske hendelser til tross for heller beskjedne forandringer og hvorfor får noen ikke kliniske hendelser eller sene hendelser til tross for mye arteriosklerose?
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1025

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Ulrike Waje-Andreassen
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF


Behandlet i REK
DatoREK
22.04.2010 REK vest