Forskningsprosjekt


Kan barn og ungdom med alvorlig peanøttallergi reagere allergisk på lukt av peanøtter?

Vitenskapelig tittel:

Do children and young adults with serious peanut allergy react to peanut dust?Prosjektbeskrivelse:
Studien skal gi viktig ny informasjon om det faktisk er farlig for peanøttallergikere å oppholde seg i rom der er finnes peanøtter i ikke lukket emballasje. Studien er en prospektive case-control studie der pasienter med kjent alvorlg peanøttallergi eksponeres for lukt av peanøtter og observeres med tanke på allergisk reaksjon. Pasientene skal inkluderes fortløpende når de henvises til utredning av allergi, og det fremkommer at de har hatt anafylakstisk sjokk etter å ha spist peanøtter, eller der deres fastlege har diagnostisert dem med så alvorlig peanøttallergi at de ikke må være i nærheten av peanøtter. Pasientene skal så lukte på peanøtter i åpen pose og observeres med tanke på objektive tegn på allergisk reaksjon. Observasjonen inkluderer synlige symptomer fra øyne, nese og hud, hoste og evt brekninger, samt evt fall i lungefunksjon etter provokasjon
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1416 Prosjektstart: 01.09.2016 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Bente Krane Kvenshagen
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Bortsett fra lagring og uthenting av data er studien gratis. Eneste utgift er innkjøp av peanøtter, som tas av egen lomme. Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
22.09.2016 REK sør-øst
27.10.2016 REK sør-øst
12.01.2017 REK sør-øst
05.06.2018 REK sør-øst
23.08.2018 REK sør-øst
01.11.2018 REK sør-øst
19.03.2019 REK sør-øst