Forskningsprosjekt


Flerpartsinteraksjon og medfødt døvblindhet

Vitenskapelig tittel:

 

The affordances of multi-person interactions for communication and language development in congenital deafblindnessProsjektbeskrivelse:
Medfødt døvblindhet innebærer store begrensninger i forhold til sosialt samspill, kommunikasjon og språk. Deltakelse i smågrupper er fundamentalt for mennesker, men det meste av forskning, undervisning og casestudier som omhandler medfødt døvblindhet relaterer sosial kontakt, samhandling og kommunikasjon til dyadiske, en-til-en situasjoner. Det finnes lite/ingen forskning på døvblindfødtes språkutvikling i kommunikative flerpartsrelasjoner (polyader). Denne studien har som mål å skape dypere forståelse og bidra til økt kunnskap om hvordan og under hvilke betingelser tidlige sosiale erfaringer av flerpartsinteraksjoner og tilgang til flere enn bare en sosial partner kan fremme kommunikasjon og språkutvikling hos personer med medfødt døvblindhet? Ved hjelp av en samtaleanalytisk metode er målet å beskrive hvordan flerpartsinteraksjoner oppstår naturlig/spontant uten planlegging og hvordan disse foregår, samt hvilke hindringer sosiale partnere eventuelt møter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1522 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Claus Klingenberg
Forskningsansvarlig(e):  UNN
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

En vil søke Helse Nord om PhD-milder for gjennomføring av prosjektet.Forskningsdata: Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsevitenskap, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
08.09.2016 REK nord