Forskningsprosjekt


Endring i cerebrale aneurismers størrelse og form etter blødning - Does the shape and size of intracranial aneurysm change during rupture?

Vitenskapelig tittel:
Does the shape and size of intracranial aneurysm change during rupture?

Prosjektbeskrivelse:
Studien undersøker om cerebrale aneurismer endrer form og størrelse etter ruptur med påfølgende subarachnoidalblødning. Studien søker å identifisere pasienter som innkommer med subarachnoidalblødning fra et tidligere påvist aneurisme i Norge i perioden 1.1.1999 til 31.12.2009.Ikke-rumperte intrakraniale aneurismer påvises nå regelmessig som tilfeldig røntgenfunn eller som ledd i familiescreening. Det finnes i dag ingen entydige anbefalinger for behandlingsvalg. Grunnlaget for vurderingen av blødningsrisikoen er basert på pasientens alder, risikofaktorer, komorbiditet og aneurismets størrelse og lokalisasjon. Det er lite kunnskap om hva formen på aneurismet har å si for blødningsrisiko. Nevrokirurgisk avdeling, UNN, forsker ved bruk av avansert computer modellering på hvordan aneurismets form påvirker spenning i aneurismeveggen, som kan være relatert til fremtidig rupturfare. I forbindelse med dette er det nødvendig å vite om aneurismets form og størrelse endres ved ruptur.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2632 Prosjektstart: 15.09.2010 Prosjektslutt: 01.02.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Jørgen Gjernes Isaksen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
28.10.2010 REK nord
10.02.2011 REK nord
03.04.2014 REK nord