Forskningsprosjekt


Forekomst av kreft hos familiemedlemmer av barn med leukemi

Vitenskapelig tittel:

Siblings with acute leukemia in the Nordic countries since 1982

A population-based cohort studyProsjektbeskrivelse:
Akutt lymfatisk leukemi er den mest hyppige kreftformen hos barn. Senere tids forskning tyder på at barneleukemi forårsakes av en kombinasjon av arv/genetikk og miljø, og involverer flere utviklingstrinn (to-trinns hypotesen) både pre og postnatalt. Store studier som har sett på forekomst av leukemi hos søsken spriker i resultater. Noen studier viser økt samforekomst, men andre viser lavere samforekomst enn forventent. Hypotesen vår er at dette kan skyldes forskjellige mekanismer. Noen familier kan ha genetiske predisposisjoner som kan medføre økt risiko for både leukemi og andre kreftformer (økt kreftforemkost i familier). På den andre siden kan prenatalt initierte kreftceller øverføres til mor under svangerskap, og medføre en immunogisk reaksjon som faktisk beskytter senere barn mot samme type kreft. I denne studien vil man utforske begge hypoteser ved å studere familær forekomst av kreft i familier til barn med leukemi, med fokus på klon spesifikke cytogenetiske leukemiformer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1467 Prosjektstart: 01.08.2016 Prosjektslutt: 01.08.2026

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Monica Cheng Munthe-Kaas
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Danske BarnecancerfondForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon

Behandlet i REK
DatoREK
14.09.2016 REK sør-øst
15.02.2017 REK sør-øst