Forskningsprosjekt


HLA immunisering ved bruk av venøse allograft i pankreaskirurgi

Vitenskapelig tittel:

HLA immunization of venous allografts used in pancreatic surgeryProsjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å undersøke om transplantasjon av venøst vev (vene) til pasienter operert for bukkspyttkjertelkreft kan forårsake humant leukocyttantigen (HLA) immunisering. Venøst allograft fra donor kan benyttes ved karreseksjon og karrekonstruksjoner ved behov for graft, det vil si hos pasienter der man har fjernet store vener. Det er ikke klarlagt hvorvidt et venøst allograft kan initiere HLA immunisering, forårsake inflammasjon og fibrose i eller rundt graftet og føre til graftstenose. Potensielt kan studien frembringe kunnskap om hvorvidt denne pasientgruppen kan være aktuelle kandidater for behandling med immunsuppresive medikamenter. I prosjektet er det planlagt å inkludere inntil 15 personer. Disse skal rekrutteres fra gjenlevende pasienter uten residiv, som i perioden 2006-2015 ble operert for kreft i bukspyttkjertelen med pankreasreseksjon og samtidig reseksjon av store vener og rekonstruksjon med bruk av allograft fra donor og der HLA-type hos donor er kjent. Deltakelse i prosjektet innebærer at det tas en blodprøve. HLA immunisering skal undersøkes ved immunologisk analyse av blodprøven. Resultatene av de immunologiske analysene vil tilbakeføres til deltakerens journal. Blodprøven destrueres etter analyse. Prosjektleder har den 14.09.2016 ettersendt et revidert informasjonsskriv gjeldende for prosjektet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/1409 Prosjektstart: 01.09.2016 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Knut Jørgen Labori
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Oslo universitetssykehus.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
22.09.2016 REK sør-øst
22.09.2016 REK sør-øst