Forskningsprosjekt


Manuell yteevne i kulde

Vitenskapelig tittel:
Manual performance in cold

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunn: I henhold til den Norske regjerings ”Nordområde” strategi, vil det i årene som kommer bli en økt aktivitet innen petroleum, fiskeri og turisme i nord områdene. Petroleumsindustrien flyttes stadig nordover mot kaldere og mer ekstreme arbeidsmiljø. Slike miljø stiller store krav til helse, miljø og sikkerhet. Ekstreme arbeidsmiljø fører til økt risiko for menneskelig svikt som kan ha fatale følger for både mennesket og miljøet. Typiske arbeidsoppgaver i petroleumsindustrien er avhengige av manuell yteevne. Dette gjelder for eksempel bruk av ulike verktøy samt styring av heiskraner og pumpesystemer. Manuell yteevne er definert som en motorisk ferdighet som er bestemt av armens, håndens og fingrenes bevegelsesfrihet samt fingrenes og håndens mulighet til å manipulere. Manuell yteevne er en kombinasjon av reaksjonstid, følsomhet, nerveledning, gripe styrke, tid til utmattelse og bevegelighet (Heus, Daanen et al. 1995). Redusert hud og kjernetemperatur kan ha en negativ effekt på manuell yteevne. Kulde kan påvirke manuell yteevne ved forskjellige nivåer, men studier har vist at det er hud temperaturen på hånd og fingre som er hovedpåvirkningen på manuell yteevne sammenlignet med kjerne og gjennomsnittlig hudtemperatur (Heus, Daanen et al. 1995; Cheung, Montie et al. 2003). Studier har vist redusert finger ferdighet ved finger hudtemperaturer rundt 20-22◦C og en kraftig reduksjon ved finger hudtemperaturer rundt 15-16◦C. Disse studiene indikerer en terskelverdi for finger ferdighet ved en hudtemperatur på ca 15◦C på fingerne (Heus, Daanen et al. 1995; Cheung, Reynolds et al. 2008). Ved grov motoriske oppgaver vil muskel kraft og tid til utmattelse spille en viktig rolle. Terskelverdiene for muskeltemperatur er forskjellige ved statisk og dynamisk arbeid. Optimal muskeltemperatur under statisk arbeid er ca 28◦C, 38◦C ved kortvarig maksimalt dynamisk arbeid og 28-38◦C for manuell yteevne. Muskeltemperaturer under 28◦C vil føre til kraftig redusert manuell yteevne (Heus, Daanen et al. 1995). Formål: Formålet med dette prosjektet er å undersøke effekten av kulde på manuell yteevne rettet mot petroleumsindustrien. Vi vil undersøke hudtemperatur terskelverdier for manuell yteevne, samt sammenligne disse verdiene med tidligere forskning. Økt kompetanse og forståelse for hudtemperatur terskelverdier vil gi bedre grunnlag for anbefalinger og retningslinjer for videre petroleumsarbeid i kulde Referanser: Cheung, S. S., D. L. Montie, et al. (2003). "Changes in manual dexterity following short-term hand and forearm immersion in 10 degrees C water." Aviat Space Environ Med 74(9): 990-3. Cheung, S. S., L. F. Reynolds, et al. (2008). "Effects of local and core body temperature on grip force modulation during movement-induced load force fluctuations." Eur J Appl Physiol 103(1): 59-69. Heus, R., H. A. Daanen, et al. (1995). "Physiological criteria for functioning of hands in the cold: a review." Appl Ergon 26(1): 5-13.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/140 Prosjektstart: 17.08.2009 Prosjektslutt: 26.02.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Øystein Nordrum Wiggen
Forskningsansvarlig(e):  SINTEF teknologi og samfunn
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD i biologi ved NTNU, Nivå: 1. år
Del av forskningsprogram: NFR, BIA programmet / KMB prosjektet
Behandlet i REK
DatoREK
19.06.2009 REK midt