Forskningsprosjekt


En klinisk evaluering av Vanguard total kneprotese med bruk av MR-basert veiledning

Vitenskapelig tittel:
A CLINICAL EVALUATION OF THE VANGUARD KNEE WHEN USED WITH THE SIGNATURE GUIDING SYSTEM

Prosjektbeskrivelse:
Formålet er å undersøke per-og postoperative forskjeller ved pasienter som opereres for total kneprotese ved hjelp av Signature sammenlignet med konvensjonell operasjonsmetode. Man ser om plassering av selve protesen er røntgenologisk bedre med Signature sml. med konvensjonell metode. Dessuten skal man registrere eventuelle forskjeller i operasjonstid, blødning, knefunksjon, pasientstilfredshet, smerter, kostnader, postoperativ trombose, mobilisering.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2056 Prosjektstart: 31.08.2010 Prosjektslutt: 27.05.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Justin A.M.J. van Leeuwen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: doktorgradprosjekt, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
19.08.2010 REK vest
15.05.2012 REK vest