Generell forskningsbiobank


Generell forskningsbiobank for oral helse

Prosjektbeskrivelse:

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge (TkMN) skal være den private og offentlige tannhelsetjenestens ressurssenter når det gjelder forskning og utviklingsarbeid og være bindeleddet mellom tannhelsetjenesten og NTNU, andre kompetansesentra og forskningsmiljøer.

Forskning ved TkMN skal ha fokus på de fire forskningsområdene som omtales i Stortingsmelding nr. 35 (2006-2007); Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Framtidas tannhelsetjenester:

1) Epidemiologisk forskning

2) Forskning på helsefremmende og forebyggende arbeid

3) Praksisnær forskning i tannhelsetjenesten

4) Tannhelsetjenesteforskning

Formålet med biobanken blir dermed å muliggjøre denne satsningen ved til økt kunnskap, samt forbedre forebygging, diagnostikk og behandling.


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1155 Startdato for innsamling av materiale: 01.09.2016

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Haakon Robin Skogseth
Finansieringskilder: Helse Midt-Norge og fylkeskommunen


Behandlet i REK
DatoREK
19.08.2016 REK midt
13.01.2017 REK midt
13.01.2017 REK midt
22.09.2017 REK midt
31.10.2018 REK midt