Generell forskningsbiobank


Generell kreftforskningsbiobank

Prosjektbeskrivelse:

Den beskrevne forskningsbiobanken skal bidra til økt forskning på kreft i helseregionen ved å sørge for innsamling av biologisk materiale fra kreftpasienter. Formålet er å å gi økt kunnskap om årsaker og mekanismer ved kreftsykdom, for å forbedre forebygging, diagnostikk og behandling.


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1156 Startdato for innsamling av materiale: 14.06.2016

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Haakon Robin Skogseth
Finansieringskilder: Helse Midt-Norge og Biobank Norge


Behandlet i REK
DatoREK
19.08.2016 REK midt
25.11.2016 REK midt
24.03.2017 REK midt
05.12.2017 REK midt
10.01.2018 REK midt
22.08.2018 REK midt