Forskningsprosjekt


Signalmønstre og immunregulering i hvite blodlegemer fra pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) eller astma

Vitenskapelig tittel:

Signaling analysis and cytokine profiling of COPD and Asthma patient derived leukocytes.

Abstract: The following project is a scientific collaboration between the Taskén group and the pharmaceutical company GlaxoSmithKline (GSK) in Stevenage, UK. The aim is to get further insights into disease mechanisms of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) and Asthma with an emphasis on the role of the signaling molecule phosphoinositide 3-kinase inhibitor (PI3K inhibitor) as well as other agents that perturb signalling. GSK will provide PI3K inhibitor and cover part of the expenses. Results will be published. During the project, peripheral blood samples will be collected from recruited COPD and asthma patients after written signed patient consent. Results from the signaling and cytokine analyses will be compared to results from PBMCs derived from age and gender matched healthy blood donors recruited via the Blood Bank of Oslo University Hospital.Prosjektbeskrivelse:
Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er en samlebetegnelse på en gruppe sykdommer som kjennetegnes av at lungefunksjonen er varig nedsatt. Behandlingsmulighetene per i dag er betydelig dårligere enn ved astma. Pasientens immunceller antas å ha forandringer i viktige intracellulære signalveier. I dette prosjektet vil subpopulasjoner av lymfocytter fra pasientblodprøver analyseres og sammenlignes med prøver fra astmapasienter og friske individer med hensyn på cellesignalering og immunmodulering. Videre vil effekten av utvalgte signalhemmere evalueres. I studien ønsker vi å undersøke om pasientens immunceller reagerer forskjellig på spesifikke kinase inhibitorer sammenlignet med immunceller fra friske blodgivere. Dette vil føre til en bedre forståelse av de underliggende sykdomsmekanismer og vil forhåpentligvis åpne opp for nye behandlingstilbud. I tillegg håper vi å identifisere biomarkører og spesifikke protein signaturer som i framtiden kan brukes diagnostisk og prognostisk.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1694 Prosjektstart: 01.10.2016 Prosjektslutt: 30.09.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kjetil Taskén
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet har forskningstøtte/delfinansiering fra GSK.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
26.10.2016 REK sør-øst
31.10.2018 REK sør-øst