Generell forskningsbiobank


Biobank1

Prosjektbeskrivelse:

Kreft og andre sykdommer i fordøyelsesorganene (tarmkanalen og tilknyttede kjertler) utgjør et stort helseproblem,

med et betydelig antall mennesker som blir alvorlig syke og mange som dør, til dels i ung alder. Den

eneste måten å redusere menneskelig lidelse og død på, er ved forskning som kan avsløre årsaker

og forstå sykdomsmekanismer, hvilket i neste omang kan lede til mer effektiv forebygging, mer

differensiert diagnostikk og bedre tilpasset behandling.

En nøkkel til bedre forståelse av sykdom i sin alminnelighet og kreft og andre sykdommer i fordøyelsesorganene i

særdeleshet er undersøkelser av biologisk materiale, dels blod og andre kroppsvæsker, samt

avføring, dels normalt og dels sykelig forandret vev, samt isolerte celler fra slikt vev.


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1148 Startdato for innsamling av materiale: 01.07.2016

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Jostein Halgunset
Forskningsansvarlig(e):  Helse Midt-Norge RHF
St Olavs hospital
Finansieringskilder: Helse Midt-Norge


Behandlet i REK
DatoREK
19.08.2016 REK midt