Forskningsprosjekt


Evaluering av kvalitet for utskrivning for samstemming og strukturert utskrivingsprosedyre

Vitenskapelig tittel:

Evaluation of the quality of discharge for reconciliation and structured discharge procedureProsjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å undersøke kvaliteten på utskrivningsnotat til pasienter som utskrives fra sykehus. Ved utskrivelse fra et sykehusopphold er det av betydning at fastlegen får korrekt informasjon om pasientens bruk av legemidler. Informasjon til fastlegen om sykehusoppholdet, bruk av legemidler og eventuelle endringer når det gjelder bruk av legemidler, blir formidlet gjennom et utskrivningsnotat (epikrise). Riktige opplysninger i epikrisen er viktig for at fastlegen skal kunne følge opp pasienten videre. I prosjektet planlegges det å sammenligne legemiddelinformasjon i pasientens kjernejournal med legemiddelinformasjon i utskrivningsnotatet. Videre er det planlagt å undersøke om utskrivningsnotatet følger retningslinjene i Pasientsikkerhetsprogrammet. Der det blir funnet avvik mellom helseopplysninger i kjernejournalen og i epikrisen, vil avvikets kliniske betydning bli vurdert av et ekspertpanel bestående av en lege og en farmasøyt. Det er planlagt å inkludere 50 deltakere. Ved innleggelse på kardiologisk avdeling ved Haukeland universitetssykehuset vil aktuelle pasienter få informasjon om prosjektet, og samtykke vil bli innhentet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/1196 Prosjektstart: 14.08.2016 Prosjektslutt: 22.05.2017

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Svein Haavik
Forskningsansvarlig(e):  1.3. Universitet i Bergen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen finanskilde, godtgjøring til institusjon, honorar prosjektleder/-medarbeidere eller kompensasjon til pasienter/deltakere.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Farmasi, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2016 REK sør-øst