Forskningsprosjekt


Har bedret kvalitet av kirurgi den siste tiden signifikant nok påvirkning på cancer relatert overlevelse for å utfordre adjuvant kjemoterapi

Vitenskapelig tittel:

Is the impact made by more radical surgery on cancer related survival significant enough to change the algorithm for adjuvant chemoterapy?Prosjektbeskrivelse:
Dette er en retrospektivstudie hvor man bruker pasientjournal og patologenes journalsystem til å samle informasjon. Målet med studien er å se på om mer radikal kirurgi med flere lymfeknuter i preperatet har hatt noe innvirkning på recidiv frekvens og tidspunkt for recidiv for de pasientene som ikke fikk tilleggsbehandling med kjemoterapi versus de som fikk.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1285 Prosjektstart: 01.09.2016 Prosjektslutt: 01.09.2021

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Dejan Ignjatovic
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Skal søkes helse Sørøst.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2016 REK sør-øst