Forskningsprosjekt


Anvendelse av 3D holografisk skjerm i diagnostikk av hjerteklaffeprolaps

Vitenskapelig tittel:

Degenerative mitral valve disease – application of a novel holographic 3D screen (3D VSAP) and computer simulations to improve surgical outcomeProsjektbeskrivelse:
Lekkasje over klaffen mellom venstre hjertekammer og forkammer (mitralklaffen) er ofte forårsaket av klaffeprolaps. Lekkasjen kan best behandles kirurgisk med å reparere klaffen, men dessverre får 10-15% av pasientene tilbakefall som kan medføre ny operasjon. Dette kan skyldes mangelfull diagnostikk både før og under operasjonen og at klaffeseilet etter reparasjonen blir utsatt for uheldig trykk belastning. Ny 3D ultralyd teknologi (Holografisk 3D skjerm) gir muligheter for mer detaljert diagnostikk som ikke har vært mulig tidligere. Blant annet kan vi nå beregne hvor mye av klaffevevet som buler inn eller prolaberer i venstre forkammer. Vi vil undersøke pasienter med mitralprolaps med 3D ultralyd både før og under selve operasjonen. Vi vil gjøre målinger av mitralringen og beregne hvor mye av vevet som buler. Funnene under operasjonen vil fungere som gullstandard. Vi vil sammenligne funnene med en kontrollgruppe av friske individer. Videre vil vi i samarbeid med NTNU bruke 3D opptak
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1132 Prosjektstart: 13.06.2016 Prosjektslutt: 13.06.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Stig Urheim
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Hovedsaklig egeninnsats. Professor Halls Fond for hjerteforskningForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2016 REK sør-øst
26.10.2016 REK sør-øst
05.12.2018 REK sør-øst