Forskningsprosjekt


Kirurgisk behandling av akutte seneskader i skulderen etter traume - en placebo kontrollert studie

Vitenskapelig tittel:

Operative treatment of acute rotator cuff tear related to trauma

a placebo-controlled efficacy trialProsjektbeskrivelse:
Seneskader i skulderen kan oppstå pga. slitasje, traume eller en kombinasjon av begge. Er traume involvert er behandlingen vanligvis en artroskopisk reparasjon av senen (sammensying med kikkehullsteknikk). Til tross for at denne behandlingen er vanlig er det aldri utført en undersøkelse på effekt av reparasjon sammenlignet med placebo-kirurgi. Sammenligning med placebo-kirurgi er nødvendig for å kunne måle den virkelige effekten av senereparasjon uten placeboeffekt. Studien planlegges internasjonalt med deltagere fra Sverige, Finland og Norge. Pasientene vil bli fordelt i gruppe 1 (reparasjon) og gruppe 2 (placebo-kirurgi) med loddtrekning. Hverken pasientene eller helsepersonellet som følger dem opp få hvite hvilken behandling pasientene har fått (dobbelt-blindet studiedesign). Behandlingsresultat måles med forskjellige måleskjema over 10 år. Studien vil være den første som sammenligner reparasjon med placebo og vil derfor ha usedvanlig stor vitenskapelig verdi.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1446 Prosjektstart: 01.10.2016 Prosjektslutt: 31.12.2028

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Stefan Moosmayer
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres gjennom lønnsmidler fra de respektive sykehus. Prosjektet er et klinisk forskningsprosjekt og inngår derfor for det meste i de ansattes vanlige arbeidsrutiner. Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
14.09.2016 REK sør-øst
30.11.2016 REK sør-øst
15.02.2017 REK sør-øst