Forskningsprosjekt


Kirurgi med utvidet (D3) mesenterektomi for tynntarmssvulster

Vitenskapelig tittel:

surgery with extended (D3) mesenterectomy for small bowel tumorsProsjektbeskrivelse:
Hensikten i denne studien er altså å kunne utføre en enda mer presis fjerning av tynntarmsssvulster og en mer omfattende lymfeknutehøsting; dessuten å finne ut om dette kan gjøres med mindre kirurgisk risiko og bedre utkomme for den kreftsyke på sikt. Det gjørs fullstendig fjerning av svulsten ,alle potensielt spredningsbærende lymfeknuter, Sparing av mest mulig frisk tynntarm og forbedring av sykdomsforløp og -utfall (f.eks. færre tilbakefall lengre overlevelse, økt mulighet for helbredelse) Det brukes bifasisk multi-detektor CT angiografi for kartlegge karantomien før operasjon.Dette kartet brukes under opersjon og fjerner svulstbærende tarmsegment med tilhørende lymfeknuter.Man øker sikkerheten i prosedyren og unngår dessuten unødvendig ligering av kar som ikke har en direkte relasjon til tumorsegmentet. Det oppnås et onkologisk radikal, men samtidig tynntarmssparende reseksjon. Kontrollgruppen skal trekkes retrospektivt og anonymisert fra elektronisk journal system
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1286 Prosjektstart: 01.09.2016 Prosjektslutt: 01.09.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Dejan Ignjatovic
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Etter godkjenning i Regional etisk komite (REK) søkes økonomiks støtte til studien  hos Helse sør-øst.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2016 REK sør-øst
30.11.2016 REK sør-øst