Forskningsprosjekt


Validering av the Eating Disorder Assessment for DSM-5 (EDA-5): Ett nytt diagnostisk intervju for spiseforstyrrelser

Vitenskapelig tittel:
VALIDATION OF THE EATING DISORDER ASSESSMENT FOR DSM-5 (EDA-5): A NORWEGIAN MULTICENTER STUDY

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å validere et nyutviklet, elektronisk diagnostisk intervju for pasienter med spiseforstyrrelser, the Eating Disorder Assessment for DSM-5. Intervjuet er basert på de diagnostiske kriteriene i DSM-5, og vil valideres i forhold til et annet mye brukt diagnostisk intervju, the Eating Disorder Examination Interview (EDE 17.0). Formålet er å undersøke om de to intervjuene gir samme spiseforstyrrelsesdiagnose. Totalt 100 pasienter (16 år og oppover) skal inkluderes i prosjektet, derav 50 pasienter ved Regional Seksjon Spiseforstyrrelser, OUS Ullevål HF, og 50 pasienter ved Modum Bad. Deltakelse innebærer å være med på to diagnostiske intervjuer, samt å fylle ut et spørreskjema om spiseforstyrrelser. Vekt og høyde vil bli målt ved første intervjutidspunkt, og vil deretter måles regelmessig ved begge de deltakende sentrene. Det vil ikke bli gjort noen ekstra målinger utover de som gjøres ved første intervjutidspunkt. I tillegg registreres spiseforstyrrelsesdiagnose og atferd koblet til spiseproblematikk. Koblingsnøkkelen oppbevares i et låst arkivskap ved Regional Seksjon Spiseforstyrrelser. Kun prosjektansvarlig og prosjektmedarbeiderne vil ha tilgang til arkivskapene. For data innsamlet ved Modum Bad vil interne etiske retningslinjer og forholdsregler og følges. Intervjuspørsmålene er utarbeidet ved the Eating Disorder Research Unit (EDRU), Columbia University, New York, USA. Arbeidet med å validere den norske versjonen vil være et samarbeid med EDRU der forskere ved den amerikanske institusjonen vil fungere som sparringspartnere og medforfattere når dataene skal analyseres og resultatene publiseres.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/1001 Prosjektstart: 04.09.2017 Prosjektslutt: 01.09.2022

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Camilla Lindvall Dahlgren
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av Regional Seksjon Spiseforstyrrelser. Arbeide utført ved Modum Bad skjer på frivillig basis og vil ikke kompenseres økonimisk. Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
08.06.2017 REK sør-øst