Forskningsprosjekt


STOP-GIST; Avslutning av Glivec behandling hos pasienter med begrenset spredning fra GIST som har hatt stabil sykdom i over fem år på Glivec og hvor behandling har gjort at det ikke lengre er svulster å se på radiologiske undersøkelser

Vitenskapelig tittel:

The Stop-GIST trial; Discontinuation of imatinib in patients with oligo-metastatic gastrointestinal stromal tumor that has become radiologically undetectable with treatmentProsjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å undersøke om pasienter som har hatt spredning fra GIST (gastrointestinal stromal tumor), som har fjernet sine metastaser kirurgisk og hatt langvarig behandling med god respons på Glivec, behandles medikamentelt unødvendig. Livslang behandling med Glivec (imatinib) er anbefalt for pasienter som har hatt spredning fra GIST. Behandlingen har vist seg effektiv, men en betydelig andel av pasientene opplever plagsomme bivirkninger av medisinen. Tidligere studier indikerer at Glivec ikke klarer å drepe alle GIST-celler i en metastase, og at kreften vil vokse dersom man avslutter behandlingen. Imidlertid vil dette variere, og man antar at enkelte ikke vil oppleve tilbakefall. Studier har vist at dersom man opplever tilbakefall når behandling med Glivec avbrytes, kan man ved å starte behandlingen opp igjen observere god respons. Dette prosjektet er en del av en internasjonal multisenterstudie, hvor det planlegges å inkludere 31 pasienter fra henholdsvis Norge, Sverige, Finland og Tyskland. De som inkluderes i studien har hatt få metastaser fra GIST og disse har blitt fjernet kirurgisk. Videre har de vært stabile på behandling med Glivec i over fem år. I prosjektet vil det ved hver kontrollundersøkelse bli tatt blodprøver. Sirkulerende DNA skal. Plasmaprøver skal benyttes til analyser assosiert med GIST progresjon, tilbakefall, overlevelse eller behandlingsresistens. I vevsprøvene vil det bli gjort undersøkelser for å avdekke genetiske forandringer som har betydning for forståelsen av sykdommen. For pasienter skal opplysninger om kliniske undersøkelser, blodprøveanalyser, radiologiske undersøkelse og spørreskjema inngå i prosjektet. Videre vil det bli foretatt CT undersøkelser for å overvåke eventuelle tilbakefall. Helseopplysninger og humant biologisk materiale vil bli overført fra utlandet. Blodprøver er planlagt oppbevart i en prosjektspesifikk forskningsbiobank «STOP-GIST», med ansvarshavende Øyvind Bruland ved Oslo universitetssykehus, med samme varighet som prosjektet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/1182 Prosjektstart: 01.09.2016 Prosjektslutt: 31.08.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Øyvind Sverre Bruland
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er søkt om midler fra Unifor Frimed.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2016 REK sør-øst
27.10.2016 REK sør-øst
27.10.2016 REK sør-øst
01.12.2016 REK sør-øst
16.02.2017 REK sør-øst
26.10.2017 REK sør-øst