Forskningsprosjekt


Fermenterte grønnsaker i behandlingen av irritabel tarm

Vitenskapelig tittel:

Lacto-fermented vegetables in the treatment of irritable bowel syndromeProsjektbeskrivelse:
Irritabel tarmsyndrom (IBS) er et svært utbredt tilstand både hos voksne og barn, og er en stor økonomisk og helsemessig byrde i dagens Norge, samt globalt. En rekke nylige studier har vist at IBS er karakterisert av forstyrrelser i det mikrobielle samfunnet som finnes i mage-tarmsystemet. Disse ubalansene er sannsynligvis en viktig underliggende årsak til en rekke av symptomene og problemene som pasienter med IBS opplever. Formålet med dette prosjektet er å undersøke virkningen av ulike former for probiotika - levende bakterier som har en helsefremmende effekt - i behandlingen av IBS, for dermed potensielt å kunne bedre behandlingsmulighetene for pasienter med denne diagnosen. Deltakerne i studien vil deles inn i 3 grupper og bli gitt enten tradisjonelt melkesyregjæret surkål, pasteurisert surkål eller probiotika kapsler. Selve intervensjonen vil vare i 8 uker. Studien gjennomføres som en Randomisert Kontrollert Studie (RCT).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1129 Prosjektstart: 01.09.2016 Prosjektslutt: 01.06.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Peder Sandvold Olsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det jobbes med å få finansiering på plass.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk ernæring, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2016 REK sør-øst