Forskningsprosjekt


Retrospektiv studie av samtaleanalyser av personer med medfødt døvblindhet

Vitenskapelig tittel:

Retrospective explorative conversation analysis; videosessions and focus group interviewProsjektbeskrivelse:
Personer med medfødt døvblindhet har store utfordringer under kommunikasjon med flere personer samtidig (flerpartsinteraksjon). I studien vil en retrospektivt studere rutinemessig innsamlet videomateriale av aktiviteter, samspill og kommunikasjon med 15 person med medfødt døvblindhet i flerpartskontekster. Utvalgte videosekvenser av flerpartskontekster skal brukes som utgangspunkt for fokusgruppeintervju. Dette betyr at gjennomgangen vil være generell for å identifisere generelle utfordringer som døvblindfødte møter i hverdagen i konterkster hvor flere mennesker deltar i samspill. En fokusgruppe av fagpersoner vil se gjennom et utvalg av video-opptak for å danne et felles grunnlag for fokusgruppeintervju som har som mål å gi svar på følgende spørsmål: Hvordan og under hvilke betingelser kan tilgang til flerpartskontekst bidra til optimal kommunikativ og språkutvikling hos personer med medfødt døvblindhet? Hvordan kan flerpartskontekster oppstå spontant og uten planlegging?
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1516 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 01.01.2018

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Claus Klingenberg
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehus i Nord-Norge
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes midler til PhD-prosjekt fra Helse-Nord. Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsevitenskap, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
08.09.2016 REK nord