Forskningsprosjekt


Sammenligning av ulike kombinasjoner av billedtakingsmodaliteter ved Bryst Diagnostisk Senter, Helse Stavanger HF

Vitenskapelig tittel:

Use of CEDM to enhance/improve radiological diagnosis of breast cancer.Prosjektbeskrivelse:
Kontrastmammografi (CEDM) er gjennomført ved avdelingen siden høsten 2011. Forskning viser at CEDM øker diagnostisk nøyaktighet og er et godt supplement til mammografi og ultralyd, særlig ved tette og vanskelig vurderbare bryst. I studien ønsker vi å undersøke om CEDM kan brukes som primærundersøkelse hos pasientgrupper som har oppfylt kriteriene. For å få svar på problemstillingen vil alle nødvendige data registreres i egnet database, og det vil bli utført statistiske beregninger på innsamlet data. Sekundærformål vil være å redusere arbeidsbyrden for radiologene, spare tid for kvinnen og spare ressurser/økonomi for samfunnet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1262 Prosjektstart: 14.06.2016 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Emilius Adrianus Maria Janssen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien finansieres av egen avdeling. Det vil bli søkt midler fra Stavanger universitetssykehus sitt forskningsfond.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Materiale fra biobank:
Diagnostisk biobank avdeling for Patologi, SUS
Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2016 REK nord
09.03.2017 REK nord
26.04.2017 REK nord