Forskningsprosjekt


Ryggmargsskade og symptomer på overbelastning

Vitenskapelig tittel:
Forekomst av overbelastningssymptomer og tretthet hos personer med inkomplett ryggmargsskade, en tverrsnittsstudie.

Prosjektbeskrivelse:
Dette er en doktorgradsstudie som fokuserer forekomst av overbelastningssymptomer og tretthet hos personer med inkomplett ryggmargsskade (RMS). Som en følge av bedret akuttbehandling av ryggmargskadede har andelen personer med inkomplett RMS økt. Internasjonale studier kan tyde på at personer med inkomplett skade kan være spesielt utsatt for overbelastning og utmattelse. En av grunnene kan være for mye trening i forhold til ressurser og for lite hvile mellom treningsdosene som kan føre til overbelastning. En tidligere kvalitativ studie fra 2008 kan tyde på lav opplevelse av treningsmestring og tegn på utmattelse. I studien det nå søkes om godkjenning av vil forskerne kvantitativt undersøke hvilke spesielle forhold som må ivaretas m.h.t. trening for personer med inkomplett RMS. Det er en tverrsnittsundersøkelse med spørreskjema som skal kartlegge overbelastnings- og feilbelastningsproblematikk, utmattelsessymptomer, tretthet og treningsmestring.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/149 Prosjektstart: 03.08.2009 Prosjektslutt: 07.08.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Anne Marie Lannem
Forskningsansvarlig(e):  Fagdirektør Nils Hjeltnes
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Dr.gradsprogrammet ved Norges Idrettshøgskole, Nivå: Dr.grad
Behandlet i REK
DatoREK
17.06.2009 REK sør-øst