Forskningsprosjekt


Tidlig aldring hos pasienter med testikkelkreft?

Vitenskapelig tittel:

Accelerated aging in Testicular Cancer Survivors? A 30 year follow-up studyProsjektbeskrivelse:
Dette er en oppfølgingsstudie av ca 800 norske tstsikkelkreftpasienter som første gang er undersøkt omkring 2000. I denne studies konsentrerer vi oss om hørselsproblemer, tidlig uføretrygd og overlevelse/dødsårsak. Pasientene som kommer til audiogram skal også inviteres til en hjerteundersøkelse hos kardiolog på Rikshospitalet . En slik langtidsstudie er aldri gjort for testikkelkreftpasienter og har allerede nå stor internasjonal interesse.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1306 Prosjektstart: 01.07.2017 Prosjektslutt: 30.06.2022

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Sophie D. Fosså
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Vi har for de tidligere studier fått finansiering fra Kreftforeningen , HSØ, Forskningsrådet, ExtrastiftelsenForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: phd
Materiale fra biobank:
TestikkelkreftBiobank
Testikkelkreftbiobank
testikkelkreftbiobank
testikkelkreftbiobanken
Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2016 REK sør-øst
30.11.2016 REK sør-øst
15.02.2017 REK sør-øst