Forskningsprosjekt


En randomisert dobbelt blindet studie som sammenligner reversering med lave doser sugammadex etter bruk av muskellammende middel rokuronium under generell anestesi hos pasienter som gjennomgår ikke-kardial kirurgi

Vitenskapelig tittel:

TOF trial: A randomized double blinded controlled Trial comparing low dose Of sugammadex and neostigmine aFter use of rocuronium during general anesthesia in patients undergoing non-cardiac surgery.Prosjektbeskrivelse:
Ved narkose gis nevromuskulær blokker for å skape optimale forhold for intubasjon og kirurgi.Resteffekt av muskellammende medikamenter postoperativt er assosiert med betydelig fare for mikroaspirasjon og hypoventilasjon som kan føre til lungekomplikasjoner. Nylig har effektiv reversering av nevromuskulær blokade blitt beskrevet etter bruk av lavere dose av sugammadex enn anbefalt uten at studien gir adekvat svar på om lavere dose er trygg nok til å unngå postoperativ rekurarisering. Et rimligere legemiddel som brukes til å motvirke effekten av muskelavslappende middel er Neostigmin. Det er derfor også av klinisk verdi å vite terskler for optimal virkning av en standarddose av neostigmin.Hovedmålet med studien er å finne ut cut-off verdier av TOF ratio hvor 95 % av pasientene er vellykket reversert med sugammadex eller neostigmin innenfor forutbestemte tidsrammer (5-15 min). Studien vil randomisere til 4 grupper - 3 sugammadex-doser og 1 dose neostigmin.Dobbelblindet, prospektivt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1233 EudraCT-nummer: 2016-002528-10 Prosjektstart: 03.10.2016 Prosjektslutt: 01.12.2020

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Espen Lindholm
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset i Vestfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet vil bli finansiert internt av sykehuset i Vestfold. I tillegg vil det søkes om forskningstøtte fra Helse-Sørøst.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2016 REK sør-øst
21.09.2017 REK sør-øst
07.06.2018 REK sør-øst