Forskningsprosjekt


Bruk av kontinuerlig blodsukkermåler i behandlingen av type 1 diabetes

Vitenskapelig tittel:

Bruk av kontinuerlig blodsukkermåler i behandlingen av type 1 diabetes – utfordringer og muligheterProsjektbeskrivelse:
Kontinuerlig blodsukkermåler (CGM) er et hjelpemiddel i diabetesbehandlingen som ved regelmessig bruk kan gi bedre blodsukkerkontroll uten å øke risiko for hypoglykemi. Prosjektet tar sikte på å skaffe mer kunnskap om situasjoner som oppleves som positive eller negative relatert til bruk av CGM hos voksne med type 1 diabetes, og hvilke handlinger de tar i bruk for å håndtere disse situasjonene. Et kvalitativt design er valgt for å besvare forskningsspørsmålet. Deltakelsen innebærer intervju, og studien rekrutterer både pasienter som benytter og de som har benyttet CGM. 20-30 deltakere inkluderes.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/1103 Prosjektstart: 01.08.2016 Prosjektslutt: 01.09.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Marjolein M. Iversen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansieres av studenten.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i klinisk sykepleie- retning diabetes, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2016 REK vest
12.01.2017 REK vest