Forskningsprosjekt


Undersøkelse av sirkulasjon i hender hos pasienter med systemisk sklerose og sår på fingre som behandles med sympaticus blokkade

Vitenskapelig tittel:

Finger pulp blood flow in systemic sclerosis patients with digital ulcers treated with sympathetic blockadeProsjektbeskrivelse:
Pasienter med systemisk sklerose (SSc) kan utvikle perifer sirkulasjonssvikt med manifestasjoner som sår på fingre, smerter og Raynauds fenomen. Sårene er særdeles smertefulle og begrenser pasientens livskvalitet. Det er per i dag ikke så godt kjent på hvilken måte sirkulasjonen i hånd og fingre er endret hos disse pasientene. Det er heller ikke godt kjent hvordan kardilaterende medikamenter påvirker sirkulasjonen. Effekt av medikamenter vurderes i dag ut fra pasientens opplevelse av smertelindring samt frekvens av nye sår. Vi ønsker med denne studien å besvare følgende: På hvilken måte reagerer blodstrøm til hånd og fingre på blokkade av sympatiske fibre til hånden. Vi vil undersøke både temperaturregulerings kar: arteriovenøse anastomoser og nutritive kar. Studien gjøre på pasienter som får denne type behandling som ledd i pågåenede sår på fingre. Ved å undersøke sirkuasjonen etter blokkade får vi svar på om disse nervene er ødelagt hos pasienter med SSc ved autonom dysfunksjon.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1135 Prosjektstart: 01.10.2016 Prosjektslutt: 01.10.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tone Kristin Bergersen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Tidsbruk i studien tas fra forskningstid relatert til amanensis stilling for prosjektlederForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2016 REK sør-øst