Generell forskningsbiobank


Generell forskningsbiobank for overvekt

Prosjektbeskrivelse:

Bakgrunn

Stadig flere voksne menn og kvinner passerer grensen for det WHO definerer som overvekt og fedme. Vektøkningen går raskest blant unge voksne. I Norge er det beregnet at en av fem har BMI > 301. Komorbiditet som diabetes, hypertensjon, hjertesykdom og andre kroniske tilstander er velkjent. Helsedirektoratet beregner at ca 1-2% av BNP og 2-6% av helsekostnadene kan rapporteres ut fra overvekt og komorbiditet1.

Formålet er å benytte materialet til fremtidig forskningsprosjekter innen overvekt. Vi vil se på sammenheng mellom kliniske data, livskvalitet og komorbiditet. Det er ønskelig å opprette en tematisk biobank og bredt samtykke for å inkludere pasinter med overvekt og tilleggs sykdommer. det er ønskelig å samle biologisk materiale i form av blodprøver, vevsprøver i form av tarm slimhinne, urin og avføring.   


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1309 Startdato for innsamling av materiale: 01.08.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Waleed Ghanima
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold
Sykehuset Østfold HF
Finansieringskilder: Sykehuset østfold


Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2016 REK sør-øst
05.12.2018 REK sør-øst