Forskningsprosjekt


Den norske sykehusvisitten - pasientenes opplevelser og ønsker

Prosjektbeskrivelse:
I medisinstudiet ved NTNU lærer studentene lite om kommunikasjon under den tradisjonelle visitten på sykehus (bedside). Innhold, oppbygging og mål med visitten har ikke vært tema. Pasienters forventninger, opplevelser og utbytte av visitten belyses i liten grad. Det er gjort relativt lite forskning på dette. Hensikten med denne studien er å utforske pasientenes opplevelse av visittrunden på en medisinsk avdeling på sykehus, og dermed øke forståelsen for hva pasienter ønsker i forbindelse med denne i Norge. Hva synes pasientene er bra og dårlig? Hva kan gjøres bedre? Dette for på lengre sikt å gi grobunn til ytterligere studier på temaet og kunne gi et bidrag til utvikling av bedre kommunikasjonsundervising.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/150 Prosjektstart: 17.08.2009 Prosjektslutt: 15.01.2010

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: MARIELL@STUD.NTNU.NO
Forskningsansvarlig(e):  NTNU, Institutt for samfunnsmedisin
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinstudiet, Nivå: Hovedoppgave
Sluttmelding/publikasjon: Den norske sykehusvisitten - pasientenes opplevelser og ønsker
Behandlet i REK
DatoREK
19.06.2009 REK midt
11.01.2013 REK midt