Forskningsprosjekt


Betydningen av testikkelkreft og behandlingen av denne for helsen til barna

Vitenskapelig tittel:

The impact of testicular cancer and its treatment on the health of the offspringProsjektbeskrivelse:
Testikkelkreft er den vanligste kreftformen blant menn i alderen 20 til 40 år, og langtidsoverlevelsen er >95%. Mange av disse pasientene gjennomgår intensiv behandling med kirurgi, cellegift og stråleterapi for å oppnå kurasjon. De fleste menn som får testikkelkreft har ikke fått barn ved diagnosetidspunktet. Både kreftsykdommen i seg selv og behandlingen de må gjennomgå kan ha en uheldig effekt på fertiliteten med mulig behov for assistert befruktning, samt en potensielt skadelig effekt på barna som senere fødes. Vi ønsker derfor å undersøke suksessraten ved assistert befruktning i denne pasientgruppen, samt hvorvidt barna av menn med testikkelkreft har noen økt forekomst av medfødte misdannelser og ulike sykdommer. De fleste pasientene er allerede registrert i ulike databaser og for mange er allerede detaljer vedrørende behandling registrert. Vi ønsker å koble mot data fra Kreftregisteret, Norsk Fødselsregister, Reseptregisteret, Norsk Pasientregister og Statistisk Sentralbyrå.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1121 Prosjektstart: 01.09.2016 Prosjektslutt: 31.12.2024

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Hege Sagstuen Haugnes
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Nordisk Cancer Union har bidratt med 40000 EuroForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2016 REK sør-øst
29.03.2017 REK sør-øst
16.08.2017 REK sør-øst
25.10.2017 REK sør-øst
08.05.2019 REK sør-øst