Forskningsprosjekt


Er det forskjell i forekomst av coeliako-mesenteriske arterielle shunter mellom pasienter med eller uten okklusiv mesenterisk ischemi

Vitenskapelig tittel:

Is there a difference in prevalence of Coeliaco-Mesenteric arterial shunts between patients with or without Occlusive Mesenteric IschemiaProsjektbeskrivelse:
Målet med studien er å vise forekomst av arterielle kommunikasjoner (shunts) mellom de forskjellige tarmavsnittene i pasientgruppen som lyder av trange kar. Slike opplysninger kan føre til nye diagnostiske og behandlingsmuligheter. Det skal vises at slike shunts kan påvises på en abdominal CT med kontrast. Slik funn kan føre til flere behandlingsmetoder: ny tilgang for medikament tilførsel (trombolyse) eller intervensjon (stenting/blokking) av shuntene. I tillegg kan det nyttig å være oppmerksom på shunts i pasienter som skal opereres. Retrospektiv analyse av tidligere CT undersøkelser med 3D rekonstruksjon og måling av forsnevringsgrad skal koreleres med journal opplysninger for å identifisere pasient gruppen med høyere insidens av shunts.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1284 Prosjektstart: 01.09.2016 Prosjektslutt: 01.09.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Dejan Ignjatovic
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

skal søkes helse sør østForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2016 REK sør-øst
30.11.2016 REK sør-øst
15.02.2017 REK sør-øst