Forskningsprosjekt


Tocilizumab ved hjerteinfarkt

Vitenskapelig tittel:

ASSessing the effect of Anti-IL-6 treatment in Myocardial Infarction: The ASSAIL-MI trialProsjektbeskrivelse:
Hjerteinfarkt er forbundet med betydelig dødelighet og sykelighet tross store fremskritt i behandlingen. Nyere forskning har vist at betennelse bidrar til åreforkalkning og skader hjertets muskulatur. Nylig publisert studie viser at blokkering av Interleukin-6 (IL-6) reseptor reduserer betennelseseffekter etter hjerteinfarkt og gir redusert hjertemuskelskade hos pasienter med ikke-ST-elevasjonsinfarkt (NSTEMI). Vi ønsker å utføre en oppfølgingsstudie på pasienter med ST-elevasjonsinfarkt (STEMI). Pasientene inkluderes i en randomisert, dobbelblindet og placebokontrollert studie etter informert samtykke hvor aktivt medikament er IL-6 reseptorblokkeren Tocilizumab gitt som engangsdose i akuttforløpet. Spørsmålet er om dempet betennelse, kan gi redusert infarkstørrelse og bedre prognose. Dette forsøkes kartlagt ved hjelp av oppfølgende blodprøver og bildeundersøkelser.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1223 EudraCT-nummer: 2016-002581-31 Prosjektstart: 01.09.2016 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Lars Gullestad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien og biobanken er finansiert av Rikshospitalet, St. Olavs Hospital og Universitetet i Oslo.

Forskningsmidler Helse Sør Øst

Legemiddelfirmaet Roche leverer medikament kostnadsfritt, og gitt et lite "unresticted grant", tilsvarende ca 20% av budsjettetForskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2016 REK sør-øst
07.06.2018 REK sør-øst