Forskningsprosjekt


Individuelle preferanser og antibiotikaforbruk

Vitenskapelig tittel:

Antibiotic use: individual preferences and consumption patternsProsjektbeskrivelse:
Antibiotikaresistens er et alvorlig problem av global betydning. Økende forekomst av antibiotikaresistens skyldes kontinuerlig overforbruk innenfor kanskje fremst kjøttbransjen, men også i helsevesenet. Dette skjer til tross for kunnskap om årsakene til antibiotikaresistens og de alvorlige konsekvenser som denne resistens medfør. Vår studie har som mål å identifisere determinanter for overforskrivning av antibiotika blant fastleger i Norge. For å nå dette mål vil vi bruke informasjon om legeres forhold på arbeidsplassen, demmes atferdsmessige preferanser, samt sosioøkonomiske faktorer. Vi vil innhente denne informasjon via en spørreundersøkelse. Besvarelsene vil bli anonymisert og behandles konfidensielt, men hvis det er mulig ønsker vi å koble individuelle data til Reseptregisteret (NorPD). Vi vil analysere data med hjelp av kvantitativ statistisk metode (regresjonsanalyse).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1251 Prosjektstart: 30.06.2016 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Andrea Mannberg
Forskningsansvarlig(e):  UiT The Arctic University of Norway
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

UiTForskningsdata: Registerdata, Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Samfunnsøkonomi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2016 REK nord