Forskningsprosjekt


Forebyggelse av transplantat-mot-vertssykdom med lysbehandling

Vitenskapelig tittel:

Prevention of graft-versus-host disease in patients treated with allogeneic stem cell transplantation:

Possible role of extracorporeal photophoresisProsjektbeskrivelse:
Pasienter som får utført stamcelletransplantasjon for å behandle blodkreft er utsatt for ulike sen-plager, bl.a. transplantat-mot-vert sykdom ("graft-versus-host disease"-GVHD). Vi har ingen god metode for å forebygge GVHD, men lysbehandling av pasientens blod har gitt lovende resultater. Vi ønsker nå å teste ut denne behandlingen i en randomisert studie med ca 100 blodkreftpasienter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1130 Prosjektstart: 01.08.2016 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Per Ole Iversen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

PhD stipendiaten lønnes av midler fra ExtraStiftelsen.  Rutinekostnader dekkes av avdelingen.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2016 REK sør-øst
30.11.2016 REK sør-øst
29.03.2017 REK sør-øst
16.08.2017 REK sør-øst