Forskningsprosjekt


Placentavolum-studien

Vitenskapelig tittel:

Three dimensional (3D) ultrasound and magnetic resonance imaging (MRI) – the future tools to diagnose pregnancies with high risk of adverse outcome?Prosjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å undersøke om en tre-dimensjonal (3D) ultralydfremstilling av morkaken kan brukes for å diagnostisere truede svangerskap. Morkaken er avgjørende for fosterets vekst og utvikling, og det antas at morkaken også har betydning for barnets helse etter fødselen. Tidligere studier indikerer at svangerskap der morkaken er stor, spesielt i forhold til fosterets størrelse, gir økt risiko for fosterdød før termin. Videre gir tidligere studier indikasjon på at normalt store barn som er født før termin, og hvor morkaken er stor, også har økt risiko for å dø like etter fødselen eller for å utvikle cerebral parese. Det finnes i dag ikke validert diagnostikk av morkakestørrelsen i et pågående svangerskap. Det er planlagt å følge opp 300 tilfeldig valgte gravide kvinner som skal føde på kvinneklinikken ved Akershus universitetssykehus i perioden 2017-2018. Basert på resultatene kan det være aktuelt å utvide gruppen til 500. Prosjektdeltakerne vil bli undersøkt tre ganger i løpet av svangerskapet, henholdsvis i ukene 16-18, 24-24 og uke 34-36. De vil bli undersøkt med standard 2D ultralyd for å beregne fosterets størrelse og 3D ultralyd for å beregne morkakens volum. Det vil gjøres standard undersøkelse av blodsirkulasjonen mellom morkaken og fosteret og i arterien til livmoren. Videre vil det ved hver kontroll bli foretatt en standard svangerskapskontroll med måling av blodtrykk og hemoglobinkonsentrasjon samt at urinen vil bli undersøkt for sukker, protein og blod. For 100 tilfeldig selekterte kvinner, vil det gjøres MRI av morkake og foster i svangerskapsuke 24-26 og uke 34-36. MRI gjøres uten kontrast, og volum og perfusjon av morkaken beregnes. Opplysninger er planlagt innhentet fra pasientjournal for gravide (Partus) samt Helsekort for gravide. Det vil innhentes opplysninger om alder, antall tidligere fødsler, vekt, høyde, komplikasjoner i svangerskapet, svangerskapslengde ved nedkomst, fødselsvekt, morkakevekt ved fødsel, forløsningsmetode, komplikasjoner hos barnet ved fødsel/neonatalperioden samt pH i navlestrengsblod.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/1185 Prosjektstart: 01.10.2016 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne Eskild
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Vi søker om interne strategiske forskningsmidler på Ahus, samt forskningsmidler fra Helse Sør-Øst 2017-19.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Fostre

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin (Fødselhjelp), Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2016 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst
26.10.2017 REK sør-øst
09.05.2019 REK sør-øst