Forskningsprosjekt


Glykosylert albumin sammenlignet med glykosylert hemoglobin (HbA1c) som mål for blodsukkerregulering

Vitenskapelig tittel:

Comparison of glycated albumine (GA) and glycated hemoglobine (HbA1c) for the measurement of metabolic control in diabetic patients  with chronic kidney disease (CKD) using erythropoiesis stimulating agents (ESA)Prosjektbeskrivelse:
For å vurdere kvaliteten på blodsukkerkontroll hos diabetikere brukes glykert hemoglobin (HbA1c). Normal levetid for røde blodlegemer dvs ca 120 dager, er en forutsetning for å kunne tolke HbA1c, og ved endret levetid av røde blodlegemer vil ikke HbA1c verdien kunne tolkes på samme måte som ved normal omsetning av røde blodlegemer. Pasienter med kronisk nyresvikt har endret omsetning av de røde blodlegemene særlig ved langkommet nyresvikt og behandling med dialyse.I tillegg bruker mange pasienter med alvorlig nyresvikt medisiner, erytropoietin stimulerende midler, som stimulerer kroppen til å produsere hemoglobin. Det påvirker omsetningen av de røde blodlegemene og gjør at HbA1c ikke er et godt mål for langtidsregulering av blodsukkeret. Blodsukker kobles også til albumin, og dette komplekset påvirkes i mindre grad av endret omsetning av de røde blodlegemene og nyresvikt. Prosjektet går ut på å undersøke om glykert albumin er et bedre mål for diabeteskontroll enn HbA1c hos pasienter med nyresvikt.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/1381 Prosjektstart: 25.09.2016 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Lasse Gøransson
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av seksjonens forskningsmidler og det vil søkes om forskningsmidler fra SUS for å finansiere kostnader til analyser.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
08.09.2016 REK vest