Forskningsprosjekt


Effekt av mestringsorientert reorientering ved eksamensangst

Prosjektbeskrivelse:
Et overdrevent angstnivå i forbindelse med eksamen kan medføre redusert livskvalitet i forkant av eksamen, og påvirke prestasjoner under eksamen på en negativ måte. Emosjonell regulering på individnivå kan studeres objektivt gjennom psykofysiologiske målinger, ut fra en spesifikk modell om stress og negative emosjoner. I denne pilotstudien skal man bygge videre på tidligere forskning fra samme gruppe, ved å systematisk undersøke effekten av positiv reevaluering som et verktøy i eksamensmestring, med fokus på hvordan dette verktøyet kan redusere opplevd angstnivå, cortisolmålinger og psykifysiologiske målinger hos medisinstudenter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/702 Prosjektstart: 25.01.2010 Prosjektslutt: 15.06.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Arnstein Finset
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Forskerlinjen ved medisinstudiet, UiO, Nivå: forskerlinje
Sluttmelding/publikasjon: Effekt av mestringsorientert reorientering ved eksamensangst
Behandlet i REK
DatoREK
25.03.2010 REK sør-øst