Forskningsprosjekt


Styrketester av pasienter etter fremre korsbånds operasjon

Vitenskapelig tittel:

Reliabilitetsstudie av beinpress-, kneekstensjons- og knefleksjonsapparat ved 1RM muskelstyrketest av hamstrings og quadriceps for pasienter som har gjennomgått fremre korsbånd rekonstruksjon. Prosjektbeskrivelse:
Reliabilitetsstudie.Under rehabilitering av pasienter etter fremre korsbånds operasjon er muskelstyrker sentralt for å måle utvikling av styrke og funksjon. Vi ønsker å teste reproduserbarhet av 3 styrketester: beinpress, knestrekk og knebøy, på pasienter som har rekonstruert sitt fremre korsbånd. Isokinetisk styrketest er det som i dag regnes som gullstandard for å objektivt måle muskelstyrke. Denne styrketesten er ofte lite tilgjengelig da det er kostbart utstyr. Beinpress, knestrekk og knebøy apparatene er ofte tilgjengelig på treningssentre. Derfor ønsker vi å se om de 3 styrkeapparatene kan brukes til å teste muskelstyrken objektivt, slik en isokinetisk styrketestmaskin gjør. Pasienter vil bli testet 6-24 måneder etter korsbåndoperasjon. De vil testes 2 ganger i styrkeapparatene og en gang i isokinetisk muskelstyrke test maskin i løpet av en 2 ukers periode, med 3-5 dager mellom testene. Alle testene vil gjennomføres etter vanlige protokoller for styrketester og med oppvarming.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1440 Prosjektstart: 01.09.2016 Prosjektslutt: 30.07.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: May Arna Risberg
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er forankret ved Norges Idrettshøgskole (NIH). Det er ikke bevilget midler til prosjektet herfra, men NIH vil likevel være et vesentlig bidrag fra instutisjonen i form av arbeidsplass og tilgang til veielder og interne ressurser. Norsk idrettsmedisinsk institutt (Nimi) sine lokaler på Ullevål stadion vil bli brukt til testingen.  Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Masterstudie i Idrettsfysioterapi, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
14.09.2016 REK sør-øst
30.11.2016 REK sør-øst