Forskningsprosjekt


Blodkulturisolater av Bifidobakterier: klinisk og mikrobiologisk betydning-2

Prosjektbeskrivelse:
Infeksjoner forårsaket av Bifidobakterier var tidligere sjelden, men de senere år har man observert en økning i Norge. Økningen kan dels skyldes bedre diagnostiske verktøyer og/eller økt bruk av probiotika inneholdende Bifidobakterier. I Norge ble det i 2013-2014 identifisert 12 pasienter med blodbaneinfeksjon forårsaket av bifidobakterier. I denne studien vil vi med avansert metoder undersøke egenskapene til bifidobakterier som gir sykdom og hva som kjennetegner de som blir syke av denne bakterien. Bedre kunnskap om bifidobakterier som en potensiell patogen bakterie vil også hjelpe tolkningen og klinisk relevans ved funn av slike bakterier i blodkultur ved en mikrobiologisk avdeling. Vi ønsker å se på rutine kliniske data samt gjøre en svært detaljert molekylærgenetisk analyse av disse bakterieisolatene. Studien inkluderer ikke noen intervensjon, og at den er å betrakte som en del av det systematiske kvalitetsarbeidet rundt laboratoriediagnostikk av infeksjonspasienter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1001 Prosjektstart: 01.06.2016 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Claus Klingenberg
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansieres av egne forskningsmidlerForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
26.05.2016 REK nord
08.09.2016 REK nord