Forskningsprosjekt


Hvordan søker, forstår og anvender nyretransplanterte helseinformasjon?

Vitenskapelig tittel:

Health literacy in the context of renal transplant recipientsProsjektbeskrivelse:
Hensikten med studien er å undersøke "Health literacy" (HL) hos nyretransplanterte. En nyretransplantasjon (NTX) krever at pasienten tar gode helserelaterte avgjørelser og følger instrukser for behandling da dårlig etterlevelse kan få alvorlige konsekvenser. Vi vet lite om HL hos NTX-pasienter, derfor er det viktig å utforske faktorer som kan påvirke evnen til å søke, forstå og bruke relevant informasjon. Ny kunnskap om HL er viktig for utvikling av opplæring/oppfølging som gis etter NTX. Studien består av tre delstudier, med bruk av flere metoder. 1) Kartlegge HL ved bruk av spørreskjema. Undersøke hvordan HL korrelerer med nyrefunksjon, medikamentbivirkninger, etterlevelse hos pasienten og psykososiale mål 2)Undersøke hvordan pasienten forstår og søker helseinformasjon gjennom intervju, observasjon av undervisningssituasjoner, og analyse av skriftlig undervisningsmateriell 3) Utvikle og pilotteste en HL intervensjon
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1485 Prosjektstart: 06.06.2016 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Marit Helen Andersen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

EkstrastiftelsenForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsefag, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
15.09.2016 REK sør-øst
01.12.2016 REK sør-øst
04.05.2017 REK sør-øst