Forskningsprosjekt


Brukergrensesnitt og visualisering av ultralyd data på mobile enheter, for ikke-ekspert brukere

Vitenskapelig tittel:

User interface and visualization of ultrasound data on mobile devices, for non-expert users Prosjektbeskrivelse:
De fleste ultralydapparater som produseres har mange brytere og menyer og sub-menyer for generell bruk og for å optimalisere bildekvaliteten. Brukerne av produktet vi utvikler har begrenset utdannelse og erfaring med moderne instrumenter og datamaskiner. Et komplisert brukergrensesnitt representer en vesentlig barriere for våre fremtidige brukere og begrenser dermed gjennomføringen og/eller det diagnostiske utbyttet av undersøkelsen. I dette prosjektet arbeider vi med moderne berøringssensitiv nettbrett-teknologi for presentasjon av ultralydbildet og generell innstilling av selve ultralydapparatet. Moderne mobiltelefoner, inkludert smart-telefoner med berøringssensitive skjermer, har hatt en global utvikling og dette gjelder også i stor grad utviklingsland. Vi arbeider derfor med å tilpasse vårt apparat til denne type teknologi.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1276 Prosjektstart: 01.07.2016 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Gabriel Kiss
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Umoja-prosjektet er finansiert av Helse Midt-NorgeForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinsk teknologi, Nivå: doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
19.08.2016 REK midt