Forskningsprosjekt


Medisinske innleggelser for barn i hovedstadsområdet

Prosjektbeskrivelse:
Fra 1/1 2011 ble opptaksområdene for de tre barneavdelingene i og rundt hovedstaden endret som følge av en prosess initiert av Helse Sør-Øst RHF. Dette medførte betydelige endringer i størrelsen på opptaksområdene i de tre helseforetakene. I prosessen gjorde barneavdelingene ved de tre respektive sykehusene svært ulike tiltak med hensyn til omlegging av sengekapasiteten. Dette forskningsprosjektet skal belyse eventuelle endringer i forbruket av innleggelser for barn i alderen 0-16 år i Osloområdet, etter de administrative endringene i helseforetaksområdene. Metoden består i å sammenligne innleggelsesrater før og etter endringene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1245 Prosjektstart: 01.07.2016 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bård Uleberg
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet anses å være en del av SKDEs oppdrag som forsknings- og analysesenter for Helse Nord RHF. Prosjektdeltaker fra OUS deltar uten finansiering.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2016 REK nord