Forskningsprosjekt


Egenskaper ved B-celler hos friske individer

Vitenskapelig tittel:

Egenskaper ved B-celler hos friske individerProsjektbeskrivelse:
Forskningsprosjektet har som mål å undersøke ulike egenskaper ved B-celler hos friske individer. Et eksempel på en slik egenskap er knyttet til ulike varianter av den tunge kjeden til B-cellereseptor og immunglobulinet som er en løselig variant av denne. Per i dag vet vi ikke funksjonen til slike ulike varianter av B-cellereseptorer, og slik viten kan være viktig for forståelsen av B-celle- og antistoffresponsen mot ulike virus og bakterier, f eks for å utvikle mer effektive vaksiner. Ved å sammenlikne funksjonen til ulike populasjoner av B-celler hos de samme individene vil en kunne avdekke forskjeller mellom cellepopulasjonene som er av vitenskapelig interesse.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1244 Prosjektstart: 01.07.2016 Prosjektslutt: 01.07.2026

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Andreas Lossius
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Universitetet i Oslo.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker

Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2016 REK nord
24.11.2016 REK nord
10.01.2019 REK nord