Generell forskningsbiobank


Kvalitets- og forskningsregister i alderspsykiatri - KVALAP

Prosjektbeskrivelse:

Den generelle biobanken til Kvalitets- og forsknigsregister for alderspsykiatriske pasienter (KVALAP) har som formål å samle biologiske materiale til forskning for å forbedre kunnskap om psykiske lidelser hos eldre, inkludert risikofaktorer, diagnostikk og behandling.


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1139 Startdato for innsamling av materiale: 02.10.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Geir Selbæk
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Finansieringskilder: Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse


Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2016 REK sør-øst