Forskningsprosjekt


Veldig tidlig artritt klinikk (NOR-VEAC)

Vitenskapelig tittel:
Very Early Arthritis Clinic (VEAC) – spectrum of arthritides, disease course and predictors of outcomes

Prosjektbeskrivelse:
Ved diagnosen revmatoid artritt har det vist seg viktig å sette et behandlingsmål og styre behandlingen etter en såkalt ”treat-to-target” strategi. Hensikten med dette prosjektet er dels å bedre utrednings- og behandlingstilbudet for pasienter med akutte leddbetennelser og nyoppstått revmatoid artritt i Helse Sør-Øst gjennom opprettelse av ”tidlig artritt-klinikker”, og dels å gjennomføre et forskningsprosjekt for å få mer kunnskap om leddbetennelse i en tidlig fase. Man vil undersøke diagnoser og sykdomsforløp hos pasienter med meget tidlig artritt, kartlegge prediktorer for et alvorlig sykdomsforløp (persisterende leddbetennelse, erosiv sykdom, bentap, kardiovaskulær sykdom), undersøke tidlige tegn til skade på brusk og bein, og følge pasienter som starter med sykdomsmodifiserende legemidler i et ”tight control-opplegg” i samsvar med internasjonale anbefalinger. I Tallin inkluderes pasienter innenfor samme protokoll med noen modifikasjoner.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/719 Prosjektstart: 01.04.2010 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tore Kristian Kvien
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmet sykehus
Diakonhjemmet Sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
25.03.2010 REK sør-øst
03.12.2013 REK sør-øst