Forskningsprosjekt


Hepatitt C blant innsatte i norske fengsler

Vitenskapelig tittel:

Assessing the Prevalence of Hepatitis C Virus Infections in Prisons in Norway by Systematic ScreeningProsjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å undersøke forekomst av hepatitt C hos personer innsatt i fengsel i Norge. Videre skal faktorer som påvirker mulighet for å gjennomføre behandling, som hepatitt b og HIV status, undersøkes. Hepatitt C er en virussykdom som hos en betydelig andel av de smittede kan få et kronisk forløp med risiko for utvikling av levercirrhose og leverkreft. Prevalensen i den generelle befolkningen er under 1 %. I prosjektet vil man undersøke hvorvidt forekomsten er høyere blant innsatte i norske fengsler. Det planlegges å inkludere inntil 1000 personer i studien, blant innsatte i norske fengsler. Aktuelle deltakere er personer over 18 år, som er samtykkekompetente og som kan motta og forstå informasjon på norsk eller engelsk. Personer som samtykker vil bli testet for hepatitt C virus, hepatitt B virus og HIV med en blodprøve. Deltakere skal videre intervjues om rusmiddelbruk, risikofaktorer for smitte med hepatitt C, sosiale og helsemessige forhold ved hjelp av et strukturert spørreskjema. Hos personer som har kronisk hepatitt C vil sykdomsutvikling bli undersøkt med blodprøve og leverelastografi. Personer som initialt ikke har kronisk hepatitt C vil bli testet på nytt før løslatelse. Fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) er det planlagt innhentet opplysninger om infeksjon med hepatitt C og hepatitt B for alle personer som er inkludert i prosjektet. Det skal tas blodprøve for analyse av hepatitt B og C samt HIV. Prøvene destrueres etter analyse.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/1189 Prosjektstart: 01.08.2016 Prosjektslutt: 31.07.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Knut Boe Kielland
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert av AbbVie AS. Avtale ettersendes. Det skal søkes tilskudd til Nærings-Ph.D. tilknyttet prosjektet fra Forskningsrådet. Avtale ettersendes.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsefag/sykepleiefag, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2016 REK sør-øst
12.01.2017 REK sør-øst
18.01.2018 REK sør-øst
13.06.2019 REK sør-øst