Forskningsprosjekt


Behandling av pasienter med metastatisk brystkreft med TP53 mutasjoner med dose-dense (dose-tett) cyclofosfamid

Vitenskapelig tittel:

Behandling av pasienter med metastatisk brystkreft med TP53 mutasjoner med dose-dense (dose-tett) cyclofosfamidProsjektbeskrivelse:
Der vises til tidligere REK prosjekt 2015 / 1762 / REK vest. Pasienten man da søkte om samtykke for, hadde en nesten utrolig god respons på det eksperimentelle regimet; hun lever i dag med god livskvalitet, ifølge Lønning. Selv om hun ikke er varig helbredet får hun sannsynligvis en lengre tidsperiode med utmerket livskvalitet. Uten den eksperimentelle behandling med cyclofosfamid i høye doser er det et åpent spørsmål om hun i dag ville vært i live. Man har i 2016 fått inn i nok en pasient med brystkreft og TP53 kimcellemutasjon. Hun progredierte på konvensjonell cytostatika. Nå, etter få ukers behandlig, er det allerede klart at også hun får en meget god respons på cyclofosfamid i høye doser. På dette grunnlag ønsker man nå å kjører en pilot-studie på pasienter med metastatisk brystkreft der man tester disse for TP53 mutasjoner og deretter behandler med det samme høydose cyclofosfamid-regimet. Hypotesen er at dette kan representere en betydelig behandlingsforbedring av pasienter med brystkreft.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/816 Prosjektstart: 03.05.2016 Prosjektslutt: 01.06.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Hans Petter Eikesdal
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansiert gjennom gruppens forsknings-grants (kreftforeningen Forskningsrådet).Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
02.06.2016 REK vest
24.11.2016 REK vest
24.11.2016 REK vest
12.01.2017 REK vest
12.01.2017 REK vest
30.05.2018 REK vest
15.08.2018 REK vest
31.10.2018 REK vest
28.11.2018 REK vest