Forskningsprosjekt


Nyrefunksjonsmålinger hos barn

Vitenskapelig tittel:
Glomerulær Filtrasjons Rate hos Barn – en Metodologisk Studie med Iohexolclearence

Prosjektbeskrivelse:
Måling av nyrefunksjon - glomerulær filtrasjonsrate (GFR) - hos barn ved hjelp av dagens anbefalte metoder er en relativt omfattende prosedyre med behov for to intravenøse tilganger og inntil seks blodprøver med minutter til flere timers mellomrom. Hos voksne har en gjennom god dokumentasjon fått bred anvendelse av forenklete metoder inkludert ettpunkts-GFR med en enkelt blodprøve noen timer etter intravenøst kontrastmiddel i form av iohexol. Hos barn har en på den annen side internasjonalt ikke valgt å benytte seg av slike forenklete metoder ettersom en hos barn ikke har hatt tilsvarende god dokumentasjon. Dersom en ikke har ansett beregnet nyrefunksjon (estimert GFR) som sikkert nok – en metode forbundet med velkjente store usikkerhetsmomenter – har disse barna måtte gå igjennom ganske omfattende undersøkelser for måling av barnets nyrefunksjon. Formålet med denne studien er å finne en enkel, trygg og god metode for iohexolclearance for bruk til rutinemonitorering av GFR hos barn.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/741 Prosjektstart: 01.11.2009 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Camilla Tøndel
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
20.08.2009 REK vest
20.08.2015 REK vest
17.09.2015 REK vest
19.11.2015 REK vest
10.01.2018 REK vest
10.01.2018 REK vest