Forskningsprosjekt


Antibiotikaforskrivning ved samfunnservervet pneumoni ved medisinsk klinikk, Helse Møre og Romsdal (HMR)

Vitenskapelig tittel:

Antibiotikaforskrivning ved samfunnservervet pneumoni ved medisinsk klinikk, Helse Møre og Romsdal (HMR)Prosjektbeskrivelse:
Denne studien kartlegger hvordan samfunnservervet pneumoni behandles ved HMR. Pasienter innlagt med hoveddiagnose samfunnservervet pneumoni vil bli inkludert. Prosjektet vil innebære retrospektiv registrering av pasientdata, men innebærer ikke innsamling av nye data eller nye intervensjoner for pasienten. Studien skaffer ingen ny medisinsk kunnskap. En student fra UiB vil gå gjennom epikriser, journaldata, laboratoriedata og legemiddelkurve for å skaffe innblikk i antibiotikabehandlingen. Funnene vil vurderes mot Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Vi ønsker å undersøke forbruksprofil av antibiotika, behandlingslengde intravenøs antibiotika og total behandlingslengde, hvordan mikrobiologiske prøver er håndtert, samt i hvilken grad faktorer som gjør at man avviker fra retningslinjene er dokumentert i journal, særlig behandlingslengde.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1000 Prosjektstart: 15.08.2016 Prosjektslutt: 16.06.2017

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Anne-Lise Sagen Major
Forskningsansvarlig(e):  Helse Møre og Romsdal
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Mastergrad ved UiB. Sykehusapotekene i Midt-norge finansierer prosjektleder og medveileder.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Farmasistudiet, Universitetet i Bergen, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
26.05.2016 REK nord