Forskningsprosjekt


Internasjonal kvalitetssikring av overlevelsesdata av kreft

Vitenskapelig tittel:
International Cancer Benchmarking Partnership

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet gjelder utlevering av data og er et oppdrag gitt av Helse- og omsorgsdepartementet via Helsedirektoratet til Kreftregisteret. Det engelske helsedepartementet ønsker å kartlegge hvorfor overlevelsesdataene for kreft i England er signifikant dårligere enn i resten av Europa. For å bedre dette har man startet en studie av kreftdata i England og andre relevante land. Målet er å identifisere hovedfaktorene som kan påvirke overlevelsen. I tillegg til England deltar øvrige UK-nasjoner, de nordiske land, Canada og Australia. Forankringen er i det enkelte lands helsedepartement. Dette vil være en utlevering av opplysninger fra et sentralt helseregister, jfr. KRG-forskriften §§ 3-4, avidentifiserte opplysninger. REK søkes om tillatelse til å utlevere opplysninger om fødselsdato, diagnose og død. Data fra 300 000 pasienter skal inkluderes.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/750 Prosjektstart: 01.03.2010 Prosjektslutt: 31.12.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Tom Børge Johannesen
Forskningsansvarlig(e):  Kreftregisteret
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
25.03.2010 REK sør-øst